Resande

Buss

Reguljärtrafik till och från sundborn begränsas vanligtvis till buss.

Dalatrafiks hemsida: klicka här.

 

Taxi

Engkvists Taxi och Bensin

Address: Målarbacksvägen 1, 790 15 SUNDBORN
Tel: 023-60059

 

Samåkning

För samåkning: klicka här.