Toftan


Toftan är en insjö i Falu kommun. Den ingår i det system av sjöar och åar som brukar kallas Svärdsjövattendraget. I norr hänger Toftan samman med stråk av andra sjöar från Svärdsjö, mellan vilka ingen eller obetydlig nivåskillnad råder. Däri ingår bl.a. Gruvsjön och Gårdviksjön. Utflödet i söder är Sundbornsån. Vid det dämda utloppet ligger Sundbornsbyn. I Toftans norra ände ligger Toftbyn. På Toftan brukar stundom kyrkbåtsrodd praktiseras.

OBS! Tycker du att något är fel eller känner att du har material som kan förbättra detta. Klicka då här.