Rupstjärn


Rupstjärn (uttalas ungefär "Rups-tjärn") tillhör Sundborns gamla socken, gränsar till Svärdsjö och ligger 17 km NNO om Falun. Länsväg 850 från Falun mot Svärdsjö går rakt genom byn.


Rupstjärns byalag har en egen hemsida http://www.rupstjarn.com .


Här är lite vinterbilder från Rupstjärn:OBS! Tycker du att något är fel eller känner att du har material som kan förbättra detta. Klicka då här.