Korsån


 

Korså bruk har nu en egen hemsida som är väl värd att besöka. Det kan du göra här.

 

 

Korså bruk är beläget vid sjön Hinsen i Falu kommun. Idag är Korså bruk ett samhälle med ett 50-tal permanentboende och lika många fritidsboende. Mycket av den gamla bruksmiljön finns kvar liksom skolan, missionshuset, brukshandeln, skolan och de gamla smedslängorna mm,mm. Det finns också ett museum. Vid sjön finns två bad- och fiskeplatser med möjlighet att grilla och flera vandringsleder. Korså ligger mitt i ett fiskvårdområde med ett 15-tal sjöar med bl.a öring.regnbåge, röding och sik. I skogarna runt bruket finns en vargstam, Korsåreviret, med knappt 10 vargar. Bruket är ett järnbruk, som numera vårdas som industriminne. Sommartid finns servering i Korså herrgård.

 

Historik
År 1838 fick Stora Kopparbergs Bergslag sin ansökan beviljad att anlägga ett järnbruk vid den lilla Korsån, som bildar avlopp för sjön Hinsen i Sundborns socken. Carl Henric Örtengren, bokhållare på Svartnäs bruk fick, 23 år gammal, i uppgift att flytta till Korså och där bygga ett nytt järnbruk mitt i vildmarken, där inga vägar eller byar fanns. Privilegiet gällde för fyra härdar och tre hammare och en årlig produktion av 475 ton stångjärn. Örtengren var född 1815 i Stora Kopparbergs församling, men växte upp på Svartnäs, där hans far Jacob Henric Örtengren var bruksinspektor. Korså bruk togs i drift 1841 för att bearbeta tackjärnet från Ågs hytta. År 1847 infördes Lancashiresmide i Korsån med gott resultat och stångjärnet höll en hög kvalitet. Det fanns god avsättning för Lancashirejärn och Korså bruk låg strategiskt mellan sjöarna Hinsen och Hyen. Tackjärnet transporterades från Åg till Svartbäcken och sen över Hinsen till Korså där det bearbetades till stångjärn. Sen vidare över Hyen till Korså station och med tåg till Gävle och vidare ut i världen. Brukets storhetstid var under 1880- och 1890-talen, som mest tillverkades 2600 ton stångjärn och mer än 3000 ton smältjärn per år. Befolkningen uppgick under perioden till knappt 400 personer. Bebyggelsen I Korså Bruk växte fram och fick en typisk brukskaraktär med verksbyggnader, förvaltarbostad, brukshandel, skola och ladugård. Föreningslivet var aktivt och det fanns bruksorkester, dansbana, handelsförening, mission och nykterhetsförening.På grund av dom långa avstånden fick bruket en egen begravningsplats som ligger vackert belägen vid sjön Lilla Logärden och här ligger bl.a andra brukets förvaltare. 1930 upphörde produktionen vid Korså bruk och Stora Kopparberg koncentrerade all sin järnproduktion till Domnarvets järnverk i Borlänge. Därefter blev Korså ett skogsarbetarsamhälle fram till 70-talet då Stora gjorde en stor satsning på turism.

 

Fiske

Vägen mellan byn Karlsbyheden och Korså bruk passerar genom ett sjörikt område där Hinsen-Logärdens FVOF ansvarar för fisket. Här sätter föreningen ut öring och regnbåge i vissa sjöar, bygger bryggor och vindskydd och gör fiske tillgängligt även för rörelsehindrade. Se vidare föreningens hemsida.OBS! Tycker du att något är fel eller känner att du har material som kan förbättra detta. Klicka då här.