Styrelsen informerar

Här under kommer styrelsen fortlöpande att rapportera om vad som pågår och/eller vad som avhandlats under styrelsemötena.

2018-02-14 - Styrelsemöte avhandlade bland annat pågående utvecklingsprojekt och förberedelser inför föreningsstämman den 20 Mars.

 • Vårmarknaden i Sundborns by den 26 Maj kl.10-13 noterades och man beslöt att Sockenrådet skickar ut en kallelse till ett Föreningsforum, Onsdagen den 14 Mars 2018 kl.19 i Träffpunkten.
 • Slutrapporterna från projekten ”Kulturstråk i Sundborn” och ”Danholnsgruppen” är nu upplagda på hemsidan (klicka på länkarna här).

2018-01-17 - Styrelsemöte avhandlade bland annat:

 • Gengasbränslefabrik i Sundborn? Rolf Gradén tar tacksamt emot sockenbornas minnen kring den gengasbränslefabrik som ligger norr om Riset och som fortfarande står kvar. Troligen den enda bevarade i Sverige, se tidningsartikel från 2009 HÄR.
 • Fortsatta diskussioner om kommande gång- och cykelväg genom Sundborns kyrkby. Trafikverket har hänvisat Sockenrådet till Falu Kommun angående frågor om hastighetsbegränsningar på RV875 genom Sundborns by. Anki Ingelström fick i uppdrag att ta upp frågan med kommunens trafikingenjör.
 • Projektet ”Upptäck Sundborn” fortskrider. De intressanta ställen som framkommit under höstens inventering, ska nu sammanställas och läggas in på Google Maps och Trip Advisor, tillsammans med bilder. Anders Lundkvist är projektledare. 

2017-12-12 - Styrelsemöte avhandlade bland annat:

 • Gång- och cykelväg genom Sundborn: Information om projektet finns på ”https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/projekt-i-dalarnas-lan/vag-875-gang--och-cykelvag-sundborn/”. Konstaterades att problem finns i samverkan mellan Falu kommun och Trafikverket gällande sträckans utformning inför Kopparstadens kommande byggnation på gräsytan mellan Coop och Skuggarvsvägen. Trafikverket kommer att ha ”samråd på ort” under 2018, förhoppningsvis då inkluderande Sundbornsbor och Sockenråd.
 • Projektet ”Upptäck Sundborn” diskuterades. Mötet beslöt att sammanställa en förteckning över de platser och verksamheter som hittills framkommit kan vara av intresse. Efter det kan fotografering ske tillsammans med införande på Google Maps, Trip Advisor och andra populära internetplatser.
 • Falu kanotklubb presenterade sin ansökan om medel för att starta upp en paddlingsverksamhet i Sundborn i någon form. Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 10-24 år. Nybörjare är viktiga att nå, men även vuxna som kan fungera som ledare. Verksamheten beräknas pågå under perioden maj-september. Ansökan avser kostnader för några kajaker, paddlar, hjälmar och flytvästar samt ledarutveckling.

2016-03-01

 • Årsstämman kommer att hållas Torsdagen den 17:e mars kl.19.00 i Träffpunkten
 • Årsmöteshandlingar kan hämtas här
 • Kallelse kan hämtas här

2015-03-03

 • Årsstämman kommer att hållas Onsdagen den 18:e mars kl.19.00 i Träffpunkten
 • Årsmöteshandlingar kan hämtas här

2014-05-14

 • Kommunen har skickat ut remissåterkoppling på cykelplanen. Kan läsas här
 • Invigningen av våtmarken sker nu på lördag
 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har äntligen tagit beslut om planuppdrag
 • Ungdomsprojekt för bio har lämnats in till leader

 

2014-02-24

 • Vi ser om vi kan byta webbhotell
 • Årsstämman kommer att hållas den 25:e mars kl 19.00 i träffpunkten
 • Inbjudningar och mötesdokument tas fram till årsstämman
 • Kjell Grundström rapporterade om statusen på projektet "Entré Sundborn"
 • Danholnsgruppen har nu 52 olika förslag till förbättringar/arbeten. Engagemanget är stort!
 • Våtmarksprojeketet i Danholn skall invigas lördagen den 17:e maj. Ett stort arrangemang med många deltagare!
 • Smälthytteprojektet får fortsatt stöd av Sockenrådet

 

2014-02-06

 • Byte av webbhotell?
 • Eventuell samordning av årsmötet med Hembygdsföreningen
 • Sockenrådet kan inte få föreningsbidrag från kommunen
 • Rapport från politikerutfrågningen
 • Kontakt skall tas med region dalarna för att om möjligt påverka bussförbindelserna
 • Danholnsgruppen rapporterar att arbetet går framåt. Man tittar lite på den gamla tvättstugan och vad den kan användas till.
 • Viss informell kontakt har tagits med vägföreningen för att bana väg för dirtbana/skidlekplats
 • Rapport från möte angående åmuddring
 • Leader Falun-Borlänge har tydligen pengar över för enkla projekt som "Mötesplatser", "Byakuten" och "Ungdomsprojekt".
 • Det finns intresse av att uppsätta en visningssmälthytta i Sundborn.

2013-11-21

 • Undersökning ifall sockenrådet kan erhålla föreningsbidrag för verksamheten
 • Informationsmötet följdes upp och det har inkommit synunkter som bl.a.
  - Skyltningen inom Sundborns socken har förbättringspotential
 • Möte har hållits med Trafikverket angående situationen på bron
 • Danholns arbetsgrupp rapporterade att man kommit igång på allvar efter ett möte med glädjande många deltagare. Ett förtiotal förslag har framkommit och man har startat arbetsgrupper.
 • Interrimsstyrelsen till projektet "Entré Sundborn" har ansökt om finansieringsstöd hos kommunen
 • Dirtbanan/Skidlekplatsen har inte hänt något - vi följer upp
 • Remissvaret för cykelplanen är inlämnat till kommunen

2013-09-12

 • Länsstyrelsen har inkommit med begäran om komplettering för projektet ”Entré Sundborn”med 13 punkter. Inskickat material går inte att ändra.
 • Anki har träffat Trafikverket och pratat om bron. Inga anteckningar ännu. Låter dock positivt.
 • Hur håller vi kontakten med medlemmarna. Direktreklam i brevlådan fungerar. Klas kan tänka sig att dela utinbjudningar m.m. i brevlådorna. Samkörning med Sundbornsnytt, PRO eller liknandeorganisationer.
 • Klas kollar om vi kan få statistik på besökarna till www.sundborn.com.
 • Rolf har påbörjat skötselanvisningen tillsammans med Christer Lindén.
 • Vi får läsa igenom innan vi svarar på remissen om Cykelplan för Falu kommun. Cykelplanen kan läsas på biblioteket i Sundborn. Remissvar skall lämnas före 9:e november.
 • Nästa möte är ett öppet möte och hålls på Träffpunkten Sundbornsbyn den 16:e oktober kl. 19.00.

 

2013-08-14

 • Kjell Grundström rapporterade om etapp 1 av projektet "Entré Sundborn"
 • Det händer en hel del i Danholn just nu:
  - Hundrastgård
  - Cykellekplats
  - Eleverna vid Danholnsskolan har jobbat med visioner för Danholn
 • Ungdomsprojekten i Sundbornsbyn bevakas
 • Styrelsen beslutade att gå vidare med en ansökan om utvecklingsplan för Danholn
 • Artikeln om toalettproblemet vid parkeringen debatterades
 • En skötselplan skall tas fram i samverkan med CL-gården
 • Sockenrådet kontaktar Trafikverket om deras temporära lösning vid bron över Sundbornsån. Vi föreslår en permanent lösning med en trottoar hela vägen upp mot Grånäs.

 

2013-06-19

 • Det öppna styrelsemötet hölls i Korsån och Tomas Lundström med familj berättade om arbetet med att göra Korsån levande. Det är verkligen roligt att se hur bra det gått och vi önskar att fler tar ett besök i Korsån. Under sommaren kommer det att gå att få lättare förtäring och hembakt fika Torsdag-Söndag mellan 12.00 och 18.00 i Herrgården.
 • Styrelsen beslutade att adjungera Kenneth Schröder som representant för Danholn. Jonas Henninger har också lovat att hjälpa till.
 • Cykelvägen Backa Bro - Hosjö Holme är nu invigd. Det var en lyckad invigning trots att en del inbjudna gäster inte kunde närvara.
 • Dirtbana och skidlekplats samordnas och ansökningar till Leader skall skrivas snarast möjligt.
 • Hundrastgård och ny anslagstavla i Danholn planeras.
 • Nya informationstavlor planeras för Sundbornsbyn.
 • Arbetet med fortsättningen på förstudien om ny bastubyggnad fortsätter.
 • Samverkansmöte har hållits.

 

2013-05-13

 • Styrelsen beslutade att vartannat styrelsemöte skall vara ett öppet möte där alla som vill kan dyka upp för att diskutera eller komma med synpunkter. Korta mötesrapporter kommer också att publiceras här på denna sida, vilket gör att kvartalsbreven blir aningen överflödiga.
 • Företagarfrukosten som hölls för ett tag sedan var en trevlig och bra tillställning. Det kommer att skickas ut en liten återkoppling på mail till de som var där.
 • Styrelsen försöker starta upp en Danholnsgrupp som kommer att jobba specifikt för Danholn med omnejd.
 • Nytt samverkansmöte planeras.
 • Parkeringen har klarat vintern bra och projektet anses därmed avslutat.
 • Tillfälliga toaletter till parkeringen diskuterades också.
 • Slutrapporten från förstudien om "bastubyggnaden" skall tryckas upp i några exemplar. Ett bör hamna på biblioteket.
 • Remissvaret till översiktsplanen Falun Borlänge är inskickat.
 • SGoIFs Skidsektion vill vara med och projektera en teknikslinga på samma ställe där Dirtbanan skall anläggas. Samordningsvinster finns att hämta. Styrelsen kommer att sammankalla till ett möte.
 • Nästa möte, som blir ett öppet möte, sker den 19 juni klockan 18.30 på Korså Herrgård. Välkomna!