Upptäck Sundborn

 
Projektet består av följande delar:
 
  1. Framtagande av en symbol för projektet samt en grafisk profil.
  2. Identifiera de intressanta besöksmål som vi har inom Sundborns Socken.
  3. Identifiera vilka grupper ovanstående besöksmål kan sorteras in under.
  4. Framtagande av en interaktiv karta där besökare kan välja vilka grupper man är intresserad av. Denna karta riktar sig till blivande besökare.
  5. Framtagande av vägvisare till de viktigaste besöksmålen. Dessa riktar sig till spontana besökare. Aktivitet pågår.
  6. Uppdatering av besöksmål på populära turistsiter typ TripAdvisor, Google maps... Aktivitet pågår.
  7. Uppsättning av små skyltar med symbolen på besöksmål. Dessa visar att de är "sanktionerade" av sockenborna. Aktivitet ej påbörjad.
  8. Framtagande av karta som kan tryckas på papper och finnas tillgängligt på identifierade platser (och turistbyråerna). Aktivitet ej påbörjad.

Resultat (tills vidare):

Symbolen (nedan) visar en fiskgjuse som ryttlar ovanför socknen och spanar efter något intressant. Färgen är hämtad från den färgpalett som identifierats från Carl Larsson-gården.
Symbolen har tagits fram för att kunna vara informativ (men inte garanterat "läsbar"), enkel och enfärgad (så att den kan användas i flera olika sammanhang). Den skall också vara skalbar för att kunna användas i flera olika storlekar.
För att se hur den interaktiva sidan ser ut just nu, klicka på symbolen ovan!