Projektöversikt

Att leva och bo i Sundborn

 

Om sockenrådet – pågående eller avslutade projekt som uppstått ur utvecklingsprogrammet

 

Parkeringen

Den stora turistparkeringen, innan man kommer över bron in till Sundborn, kommer att få en stor ”ansiktslyftning” . Antalet platser kommer att utökas, marken beredas och parkeringsplatser markeras. Träd och buskar kommer att planerar. Området kommer att skyltas ordentligt. Utfarten mot Ramsnäsvägen breddas och förse med en separat gångväg. Bygglov har beviljats.  Arbetet beräknas till hösten 2011 eller våren 2012, beroende på väderförhållanden. Pengar för arbetet har beviljats av Falu kommun och Carl Larssongården kommer att svara för framtida drift av anläggningen.

Gångväg Eken-bron

Från avfartsvägen till Ekens anläggning ner till bron kommer vägen att smalas av och förses med gångväg på norra sidan. Gångvägen kommer att skiljas från stora vägen genom målning. Hastigheten kommer att sänkas. Över bron kommer sommartid pållare att sättas upp så en trottoar avgränsas även fysiskt. Den stora bron kommer då att bli enkelriktas. Målningen var planerad till sommaren 2011 men pga att målningsarbete överklagats har arbetet ännu inte kommit igång. Arbetet kommer nu att göras av Trafikverket under våren 2012.

Carl Larssonleden

Under försommaren 2011 invigdes Carl Larssonleden mellan Lugnet och Carl Larssongården i Sundborn. Leden har skyltats upp och försett med soffor och trevliga informationstavlor. Leden är cirka 1 mil lång och användes förr av bland annat Carl Larsson för att ta sig mellan sina hem i Östanfors, Falun och Sundborn. Upprustning av leden har finansierats som ett Leaderprojekt tillsammans med stort ideella insatser.

Ny bastu/servicebyggnad

Det pågår nu programskrivning till ett nytt Leaderprojekt för att ta fram projekteringshandlingar för en ny bastu och servicebyggnad. Servicebyggnad ska stå på det ställe bastun nu står. Förutom bastu ska byggnaden innehålla turistmottagning, café och toaletter. I Leaderprojektet ska även ingå att ge förslag på huvudman, finansiering och framtida drift.

Bron

I utvecklingsplanen fanns illustrerat hur den stora bron skulle kunna förses med träräcken och en liten utbyggnad. Utbyggnaden skulle kunna användas för fotografering, fiske eller bara för att njuta av den  vackra utsikten. Något projekt finns inte än för att förverkliga denna idé, men avsikten är att göra projektering som ett Leaderprojekt.

Nya cykelleder

Det har inletts ett utvecklingsprojekt som i första skedet syftar till att skapa en cykelled mellan Östborn och Sundborn. Vägen är idag mycket hårt trafikerad under delar av året och dessutom smal och i mindre bra skick. En cykelled mellan dessa två punkter skulle kunna användas av alla från skolbarn till turister.

Bostäder

Det kommer då och då frågor om hyreslägenheter i Sundborn. Kopparstadens 20 lägenheter är ständigt uthyrda likaså de privatägda lägenheterna.

Dialog har inletts med Kopparstadens ledning för att få det kommunala bolaget engagerat i frågan . Det mest intressanta området är beläget mellan Ramsnäs- och Skuggarvsvägarna.

Det skulle kunna bli ett lyft för hela byn.

Utveckling av besöksnäringen i Sundborn

Ett projekt, Märkvärdiga Sundborn, med Carl Larssongården som projektägare, har startat. Det är ett samverkansprojekt mellan flera företagare och intressenter i Sundborn. Idén är att erbjuda konst- och designkurser, olika upplevelser i trakten samt gastronomi och smakupplevelser. Dessutom skapa flera logialternativ. Allt för att locka flera besöka och stanna i Sundborn.

Våtmarksprojekt

Intill besöksparkeringen i Sundbornsby finns idag ett sankt område med mycket sly. Det skulle kunna rustas upp och bli ett fint blickfång för både boende och besökande. På länsstyrelsen kan medel finnas för sådant projekt. En upprustning finns i sockenrådets idébank och kan kanske genomföras senare.

Teknikverkstad CL-gården

Under sommaren 2011 genomfördes ett försöksprojekt med en teknikverkstad för barn. Det föll väl ut och fortsättning följer i sommar.