Parkeringen

Efter att slutgiltigen bygglovet vunnit laga kraft så var det dags att börja det praktiska arbetet med att iordningsställa parkeringen. Nedan följer bilder och annat som visar vad som händer. Arbetet med själva parkeringen kommer att vara klart till midsommar och invigningen sker med pompa och ståt den 20 juni kl. 19.00 (mer om detta senare)!

 

Majbrasan kommer INTE att försvinna från området, däremot så kommer den att flyttas ca 10 m (se bilderna nedan)!

 

22/5

Infarten är nu breddad för gångtrafik

Infarten är nu breddad för gångtrafik

Skyltarna skall nog också snyggas till

Fiberväv läggs under det grova materialet

Mer fiberväv

Ny plats för majbrasan

Ytskiktet och vissa stenar är borttaget

 

23/5

Nytt material

 

24/5

Mer material pålagt

 

25/5

 

28/5

Material på körbanan utlagt

 

29/5

 

30/5

 

31/5

 

1/6

 

4/6

 

5/6

 

7/6

 

11/6