Kulturstråk Sundborn

Kulturstråk Sundborn har varit ett projekt som syftar till att ytterligare synliggöra Sundborns plats i världen.

Rapporten kan läsas här.