Hinderbana Sundborn

Hinderbanan är nu klar att användas. Slutrapporten kan hittas här.

Se följande film som visar hur man kan/ska ta sig igenom denna. Tack till Johan Strömer för produktion av filmen.