Vintern 2012

Senaste nytt från Sockenrådet

Granen mitt i Sundbornsby är rest och lyser upp platsen mellan broarna. Broräckena är pyntade med granris och bra mycket snyggare och trevligare än när metallräckena står där nakna. Drömmen är ju att det så småningom åtminstone skulle kunna bli träräcken. Litet lik den gamla träbrons räcken.

Också i andra byar i socknen lyser de tända granarna upp i decembermörkret. Det är de ideella krafterna som gör detta möjligt.

Gamla badhuset och tvättstugan –Ett besökscenter?!

Projektledaren Mikael Källman, Deposito och från Gårdvik har på sockenrådets uppdrag samlat sockenbor i grupper för att kreera vad ett besökscenter skall innehålla, vem /vilka kan tänkas äga huset och hur skall verksamheten bedrivas. Det har varit både större samlingar och mindre arbetsgrupper som kommit med idéer.

Det skall vara ett bad även i framtiden. Dessutom serveringslokal, något slags kök, toaletter, utrymme för utställning och försäljning samt plats för turistinformation.

Det blir nu arkitekter som får ta hand om alla idéer och förslag och försöka inrymma dem på den yta som finns.

Av fem arkitektkontor, som inkommit med sina offerter, blev det efter utvärdering Hidemark & Stintzing Arkitekter AB som fick uppdraget att visualisera det hela. De får nu några veckor på sig. Det blir spännande.

Dessa arkitekter är inte främmande i Sundborn. Dels har den ene faluanknytning, dels har de gjort arbete för Carl Larssongården. Sedan har de också utformat den nya servicebyggnaden vid Ornäsloftet.

Falupolitiker och tjänstemän inbjudna för att prata ”bara” Sundborn

För några veckor sedan inbjöd sockenrådet politiker och tjänstemän i kommunen till en diskussion om mera stöd till utveckling av Sundborn. Vi framförde att det krävs finansiella muskler för att bygga ett besökscenter.

Sedan måste kommunen hjälpa till att lösa toalettfrågan. Det scenario som presenterades var: Tänk er 45 000 besökande till Sundborn och ingen offentlig toalett! Efter att rest någon timme behöver många uppsöka toa och även kunna tvätta händerna.

Sedan kan man vara på hugget och uppleva Sundborn-inte bara Sundbornsby. Återstår att se hur den insatsen blir. Det måste bli någon form av mobila toaletter, innan servicecentret är klart. Det kommer ju tyvärr att ta tid. Men toaletter måste finnas till sommaren. Fräscha och välstädade. Det var vad de fick med sig hem.

Företagsregister

Sundborns företagare har fått frågan om att finnas med i ett register på sockenrådets hemsida sundborn.com. I dagsläget är det 71 företag som är med.

Folk som vill ha något gjort hemma, kan ju gå in där och leta. Så kan det bli en sundbornsfirma man sedan engagerar. Det är ju bra. När företag i Sundborn presenteras så här samlat, ser man vilka resurser det finns. Annars har man ingen aning. Kraftsamling det också.

 

Registret kan också användas som inbjudningslista till informationer mm. Sockenrådet har för avsikt att in på det nya året kunna komma med en inbjudan. Vi hoppas att vi kan få till ett lockande program. Nya näringslivschefen Linda Norén, som är ett riktigt energiknippe, hoppas jag kan delta.

 

Vi återkommer. Det är snart ett helt nytt år som ligger framför oss med alla möjligheter.

 

Till dess EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.

 

 

Britt Källström

Ordförande Sundborns sockenråd