Våren 2013

Snart är det sommar igen!

Dagarna blir längre och längre och ljuset ger oss i Sundborn och på andra ställen inspiration och lust. Planer för våren och sommaren pågår för fullt på en besöksort som Sundborn. Samtidigt skall det vara något gott i allra högsta grad även för sockenborna.

Men det har inte inneburit att allt har stått stilla under vintern. Inte alls.

Många har deltagit i arbetet med att tänka till vilket innehåll nya ”bastuhuset” skall ha.

Det är ju så att den gamla bastun och tvättstugan, som fyllt och fortfarande fyller sin funktion, måste ersättas. Tidens tand har gjort sitt och man kan inte påstå, att byggnaden är tilltalande varken för sockenbor eller besökande. Det första den besökande, som ställer sin bil på den omdanade parkeringen vid dansbanan ser, är en inte särskilt fräsch byggnad.

 

Deltagarna i arbetsgrupperna, som letts av projektledaren Mikael Källman, har gett inspel till hur en ny bastu skulle kunna se ut liksom idéer till en ny lokal med servering samt utrymme för utställningar. Därutöver en liten badstrand och en scen vettande mot dansbanan. Kan ju var skönt att slippa traktorvagn som scen vid midsommar.

Ideerna har visualiserats av arkitekterna Hidemark och Stinzing.

Egentligen är arbetet ett omtag av det arbete som gjordes för c:a tio år sedan och som aldrig förverkligades pga av finansieringen. Få se om det lyckas bättre denna gång. Ett tufft arbete återstår.

Röjning skall ge vackrare utsikt

Det som i alla fall kan förverkligas är utsikten från vägen ner mot dansbanan och parkeringen. Om bara några veckor kommer buskagen och slyn i slänten att tunnas ut och ge vidgade vyer.

Nya ledamöter i sockenrådets styrelse

Sockenrådet har haft sitt årsmöte. Denna gång i Karlsbyhedens Folkets Hus. Tyvärr alldeles för dåligt besökt. Inbjudan hade skickats ut till alla hushåll, så det borde inte ha varit obekant, om man gjort sig tid att läsa. Information fanns även på Sundborn.com.

I alla fall genomfördes årsmötesförhandlingarna i vanlig ordning.

Två nya ledamöter invaldes. Dels Klas Frieberg, Sundbornsby, dels Lars Nordfors från Danholn. Bra att Danholn blir väl representerat. Ny kassör blev Anki Ingelström.

I övrigt blev det omval av Britt Källström, Rommarbacken som ordförande.

Övriga i styrelsen är Rolf Gradén, Karlsbyheden, Anders Lundqvist, Sundbornsby och Christina Lindplassen, Danholn.

Håkan Jorius lämnade kassörsuppgiften. Han har haft ett styvt arbete att hålla reda på siffror i de två Leaderprojekt som pågått och nu är avslutade. Ett stort tack till Håkan

Översiktsplan och cykelplan angeläget även för oss

Falun och Borlänge har utarbetat en gemensam översiktsplan. Den handlar om hur mark och vatten skall användas för lång tid framöver. Det blir ett samrådsmöte 11 april kl 16.00-19.30 i Träffpunkten, Sundbornsby. Då handlar det även om cykelplanen. Passa på att tycka till!

Nyhet!

Företagarfrukost i Sundborn onsdag 10 april i Hyttstugan.Kl 8.00-9.30. Kom dit och träffa varandra och berätta för varandra. Näringslivskontoret är inbjudare tillsammans med sockenrådet.

 

Britt Källström