Vår och Sommar 2012

Vår och sommar på gång

Sommarsäsongen i Sundborn har börjat. Brasan på Valborgsmässoafton är bränd och Carl Larssongården har öppnat. Beslutet om byggnadslov för uppsnyggning av besöksparkeringen vid dansbanan har vunnit laga kraft. Nu kan arbetet äntligen börja med att ge besökarna en trevligare mottagande. Samt trevligare för byborna själva. Arbetet hade kunnat ske redan i höstas, om inte överklagningen kommit.

Rolf Gradén, Ronny Janering med Christer Lindén som ledare för gänget har gjort ett bra jobb med att ta bort torra buskar och träd och snyggat upp växtligheten runt platsen. Nu är det dags för maskinjobb och påfyllning av material. Avsikten är att parkeringen till största delen skall vara användbar till midsommar. Det behövs också nya skyltar och en del plantering. Det skall ju vara fint.

Sedan är kommer Carl Larssongården att ordna de mobila toaletterna.

 

Årsstämma i Sundborns sockenråd

Vid årsstämman fick styrelsen en något annan sammansättning. Som ordförande omvaldes Britt Källström, Rommarbacken. Övriga i styrelsen är Anki Ingelström, Grånäs, Anders Lundqvist, Sundbornsby, Håkan Jorius, Kårtäkt och Mats Isaksson, Danholn samt som nykomna Rolf Gradén, Karlsbyheden och Kristina Lindplassen, Danholn. För första gången sedan sockenrådets tillkomst 2008 är styrelsen fulltalig med sju ledamöter. Dessutom en ganska bra spridning geografiskt över socknen. Ta gärna kontakt med oss, om ni har förslag och idéer.

 

Mats Isaksson är vice ordförande, Håkan Jorius kassör, Anki Ingelström, sammankallande för informationsgruppen, Anders Lundqvist sekreterare och hemsideansvarig. Kristina Lindplassen kommer att uppdatera företagarregistret. Det finns sedan tidigare ett företagarregister i Hembygdsföreningen. Det har nu tagits över av sockenrådet och behöver uppdateras. Det sker ju förändringar, så det är nödvändigt. Skall det finnas ett register, skall det vara så korrekt som möjligt. Alla företag i det gamla registret kommer att tillfrågas om önskan att finnas med i registret samt om aktuella uppgifter.

Med ett korrekt underlag kan inbjudningar om samlingar skickas ut. Eller vad det nu kan bli framöver.

 

Förslag välkomnas

Ett förslag har inkommit på hemsidan. Det handlade om hur det ser ut efter vägarna i byn. Dikena innehåller både skräp och hundlort. Borde man inte göra något åt det? Vill vi ha det så här? Kanske en gemensam städdag? Det skulle kanske kunna vara några som vill vara byns ”förskönare”. Tänk vad trevligt det skulle kunna vara med uppstädning och även att det såddes blommor i vägkanterna. Byn skulle kunna bli en blomsterby. Hoppas att några snappar upp förslaget och tar initiativet. Sockenrådets styrelse skall inte göra allt. Vi måste vara många flera som engagerar oss för det gemensamma.

 

Hemsidan

Stort arbete har lagts på att få en mera levande och intressant hemsida. Det har hänt en hel del. Det har också varit en träff med ett antal föreningar. Syftet var att träffas och uppmuntra till att lämna information om sådant som händer i Sundborn. Anders Lundqvist och Klas Frieberg har också fixat en dator i butikens entré, där man skall kunna leta efter sådant som händer här hos oss. Uppskattat arbete!! Hoppas att många också uppskattar det.

Berätta gärna på hemsidan vad ni tycker. Det behövs inspel.

 

 

Britt Källström

ordförande