Maj 2011

 

Nu byter Sundborn årstid

Vi som bor i norra Europa ha ju ett kärt samtalsämne. Nämligen väder! Med de fyra årstiderna lever vi i ständig förändring. Växlingar som vi har i ryggmärgen.

När vi kommer till maj i Sundborn, då sker ytterligare en förändring. Allt flera besökare letar sig till Sundborn genom att Carl Larssongården har heldagsöppet och Hyttstugan också har öppet sedan strax före påsk.

Sedan kommer det att rulla på.

Särskild gång- och cykelbana målas på vägen

Så småningom kommer strömmen av besökare att finnas på bron på sin väg från parkeringen till Carl Larsson-gården. Om informationen från Trafikverket är korrekt, och det tror jag stämmer, kommer det att bli en markering av en särskild gångbana från besöksparkeringen över bron. Det senaste jag hört, är att Trafikverket tänker ge i uppdrag att fortsätta målningen ända fram till Sågviksvägen. Då kan barn och ungdomar, som skall till Grånäs fotbollsplan, kunna cykla mera säkert. Målningen kommer att ske på befintlig väg, som ger detta utrymme, då den är så bred. Målningen skall vara genomförd före 15 juni, men jag har påtalat, att fotbollsskolan börjar veckan efter skolavslutningen. Då vore det bra om det hela var klart.

Det skall också bli nya skyltar vid nedfarten till besöksparkeringen. De gamla har verkligen gjort sitt.

Förbättringar av besöksparkeringen

Ja, hur blir det med det? Arbetsgruppen har jobbat hårt och har ett förslag framme hur en första början skulle kunna göras. Liksom med enklare toaletter. Om det fanns pengar, skulle mycket mera göras, men det är väl bra med något.

För att få göra förändringarna krävs bygglov och dispens från strandskyddet. Så det finns en hel del byråkrati i sammanhanget. Arbetet kan inte sättas igång förrän allt detta är klart och den mest intensiva delen av turistsäsongen är över. Men till 2012 skall förbättringar kunna ses.

Kommundelsutvecklingspengarna hamnade i Sundborn

Landsbygdsgruppen i Falu kommun har nu beslutat att tilldela Sundborn 500 000 kronor för kommundelsutveckling. De pengarna skall användas för parkeringen. Enligt sundbornsbors prioritering.

Att Sundborn nu kom först beror på, att här fanns en utvecklingsplan att utgå från. Den som ett flertal sockenbor varit med och utformat. Det engagemanget har nu lett fram till det för Sundborn positiva beslutet.

Sockenrådets föreningstämma

I slutet av mars var det årsmöte eller föreningsstämma, som det heter i Sundborns sockenråd. I samband med stämman informerades om pågående arbete med genomförande av prioriteringarna för utveckling av bygden.

Stämmoförhandlingarna leddes av Sundborns och Faluns kommunalråd Susanne Norberg.

Valen utföll så, att Britt Källström omvaldes för ytterligare ett år. Håkan Jorius omvaldes till kassör för två år. Mats Isaksson, Danholn valdes in som ny ledamot. Bra att flera delar av socknen är representerad! Styrelsen har en vakant plats, så någon får gärna lämna sitt intresse, så kan vi resonera.

En valberedning valdes. I den ingår Ronny Janering, Risänget nyval och sammankallande, Lena Engkvist, Sundbornsby och Erik Spange, Danholn. Båda omvalda.

 

Britt Källström