Jul 2011

Att vänta tär på tålamodet, men det gäller att vara optimist

I mitt förra brev skrev jag, att byggnadsnämndens beslut om bygglov för parkeringsplatsen kan överklagas. Det är precis vad som hänt. Tyvärr. Det innebär, att arbetet med parkeringsplatsen skjuts på framtiden. Den klagande har begärt, att kultur- och miljöenheten på länsstyrelsen Dalarna skall pröva om parkeringsplatsen och uppställning av mobil toalett kan anses vara förenligt med bymiljön och världsarvet!

Vad jag vet, har platsen använts för parkering i många, många år. Mobil toalett måste anses vara bättre än att kringliggande buskage används som toalett. En mobil toalett skall ses som en tillfällig lösning i avvaktan på något mera permanent.

Hösten har ju varit varm och lämpat sig bra för arbetet med att omforma parkeringsplatsen. Nu försvann den möjligheten genom överklagandet.

Möjlighet att överklaga är en demokratisk rättighet och skall respekteras, men det hade varit önskvärt att så inte skett. Det handlar ju om att göra något bättre för byn. Nu är det som det är. Nu är det bara att vänta in ljusare tider.

Till julen får man önska något

Om bara några dagar kan vi fira jul. Inför julen brukar man få komma med önskningar. Jag tänker här och nu ta möjligheten att önska. Det första att överklagan avseende parkeringsplatsen inte gillas. Det andra att det gamla badhuset och tvättstugan fick byggas om till en servicemottagning för besökande och bybor. Det skulle kunna bli en upprustad badavdelning, riktiga toaletter, turistservice/turistbyrå och servering. Här skulle ungdomar från Sundborn kunna få sommarjobb. Ja, tänk.

Det skulle sitta fint om den önskan kunde uppfyllas. Tänk så trevligt det kunde bli runt dansbanan. En förnyad och utvecklad festplats.

Julmarknaden i Sundbornsby

Grattis vill jag också säga till arbetsgruppen, som för tredje året ordnade en fin marknad. Och med fint väder. Förra året var det rejält kallt, så inte i år. Men på något konstigt sätt lyckas marknadsgänget locka fram solen, vilket också uppskattades av de många besökarna, som strosade runt i byn och hälsade på hos alla säljare.

Broräckena dekorerade med granris och marschaller lyste upp efter vägarna skapade extra stämning.

Juldagsmorgon och fackeltåg

Ett trevligt firande är också att komma till Bondes gård kl 05.15 på juldagsmorgonen för att där få glögg och pepparkaka samt att delta i fackeltåget till kyrkan. Litet extra firande.

 

Avslutningsvis vill vi från sockenrådets styrelse önska alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.

 

 

Britt Källström

ordförande