Höst 2011

Hösten har kommit även till Sundborn

Sedan ett par månader är skolan igång igen. Besökarna kom till Sundborn även i somras och har nu för länge sedan gått tillbaka i vardagslunken. Det fanns under sommaren två härliga cafeer i Sundbornsby att besöka. Dels på Stora Hyttnäs, dels hos Lena Engkvist. Det fanns mycket gott fika där. Jag vet att det var många som hittade dit.

Den fantastiska arbetsgruppen för en ny julmarknad är igång med sitt planeringsarbete. Vi ser alla fram emot 11 december, då det skall vara härligt advents- och luciaväder med många marknadssäljare från Sundborns byar.

De två tidigare årens marknader har varit välbesökta och uppskattade.

 

Ja, vad har hänt med besöksparkeringen och arbetet där?

Efter olika omgångar med yttranden enligt demokratiska regler har byggnadsnämnden i oktober beslutat att ge bygglov för uppsnyggningen av den befintliga parkeringsplatsen.

Överklagningsmöjligheten kvarstår dock. Sedan återstår att avgöra om vädret hindrar en byggstart i år. Det kan ju smälla till och bli kallt. I så fall kan inte arbetet starta förrän i vår och då blir det bråttom att få allt klart till den nya besökssäsongen.

Carl Larssongården har åtagit sig att ordna och sköta toaletterna samt städning av parkeringsplatsen. Mycket värdefullt att kunna samverka för allas bästa.

 

Kommundelsutveckling med pengar till Sundborn

Landsbygdsgruppen i Falu kommun beslöt tidigare, att första mottagare av kommunutvecklingspengar skulle vara Sundborn. Avtal finns nu skrivet. Under hand har det funnits dystra tankar hur det skulle bli med den halva miljonen, eftersom det såg svårt ut att få igång arbetet med parkeringsplatsen, som sockenborna prioriterat. Nu lär det visst ändå bli så, att pengarna kommer att betalas ut för att redovisas senare.

 

Utvecklingsplanen Att leva och bo i Sundborn- inspirationskälla

Det var många sockenbor som arbetade med innehållet i utvecklingsplanen. För dem måste det kännas bra, att deras arbete ger ringar på vattnet. I somras ordnades vid Carl Larssongården en teknikverkstad för barn. En försöksverksamhet med EU-finansiering!

Nu under hösten har ytterligare ett processarbete startat, också det EU-finansierat, att utveckla besöksnäringen i Sundborn. Frågan är egentligen: hur kan besökare lockas till Sundborn även andra tider på året. Målar- designhelg med även andra upplevelser också? Var skall de bo? Vad kan de göra mera? Var kan de äta gott? Ja, alla de frågorna håller nu arbetsgrupper på att försöka besvara. Det finns erfarenhet i bl a Italien att lära av. Sedan måste man ändå omvandla erfarenheterna för att passa på hemmaplan.

 

Ja, detta vara litet av vad som är på gång just nu.

 

Britt Källström

Ordförande sockenrådet