Sockenrådet

Sundborns sockenråd bildades hösten 2008. Sockenrådet är en oberoende förening som ska tillvarata socknens intressen. Både boende, företag och föreningar är välkomna som medlemmar. För att bli medlem klicka här.

Sundborns socken sträcker sig över det vidsträckta område som på första sidans karta är markerat med ljusgrönt. Byar som Blixbo, Danholn, Hobborn, Karlsbyheden, Kårsån, Kårtäkt, Lilltäkt, Lövänget, Rostberg, Rupstjärn, Skuggarvet och Sundborns by m.fl. som ingick i det som var Sundborns kommun innan den gick upp i Falu kommun i början av 70-talet.

Som viktigaste uppgift har sockenrådet nu att upprätta och  medverka till genomförande av en lokal utvecklingsplan (LUP) 

ATT LEVA OCH BO I SUNDBORN