Nyheter

17 nov 2015

Glada Nyheter

Glada nyheter för Sundborn Sundbornsby får tillbaka sin affär tack vare hårt och envetet arbete av några bybor. Det har gett andra bybor ny energi och framåtanda. Dessa personer har också hittat en entreprenör som är beredd att driva butiken. Att COOP vill driva en liten butik på landet är också en nytändning.

Kategori: Notis

Näringslivslösningar brukar uppskattas av DT, men DT:s ”näringslivsexpert” Joffer säger visserligen grattis, men …

Man kan tro att man finns i gnällbältet, men då har man dålig koll på geografin.

Faluns landsbygd dit även Sundborn hör, är stor och behöver utvecklas. Staden behöver landsbygden och vice versa. Därför är sådana här initiativ som att återskapa en butik en mycket angelägen händelse. En positiv nyhet.

När nu Joffer är allmänt ifrågasättande av landsbygden och initiativ på landsbygden, vill jag gärna bjuda in Joffer till Sundborn för att informera om vad som faktiskt händer utanför centrum och har stor betydelse för helheten 

Sundborns sockenråd
Britt Källström
ordförande 

← Tillbaka

Övriga notiser från sundborn.com:

Kulturstråk Sundborn

Tisdagen den 6 Juni 2017, invigdes "Kulturstråk Sundborn", ett c:a 4km långt informationsfyllt vandringsspår mitt i Sundborns by. Det finns också ett 20-tal skyltar med Carl Larsson-motiv, utplacerade där konstnären målade en del av sina kända tavlor. Informationstavlor finns vid västra brofästet i byn samt på badhuset invid dansbanan på turistparkeringen i Sundborn, men även på "www.sundborn.com/ks/" ( 6 jun 2017)

Sundborns bibliotek

Öppettider för Sundborns Bilbiotek ( 9 maj 2017)

Glada nyheter

Sundborns Teater har glada nyheter att berätta. ( 1 maj 2017)

Ny bok om Sundborn

Sorgen låg tung över gården i Gallsjön när det unga paret Eric Andersson och Greta Lisa Westberg, med bara fem dagars mellanrum, gick bort i feber år 1840. Späda dottern Anna Lisa omhändertogs av sin faster och hennes make, vilka några månader senare fick uppge kvarlåtenskapen för kronolänsman Johan Sundvallson som upptecknade dödsboet. Genom parets bouppteckning har en ögonblicksbild av deras ekonomiska tillgångar, samt sociala relationer, bevarats. För att hushållet skulle klara vardagsekonomin behövde de låna av andra, och de blev på så vis integrerade i lokalsamhällets ekonomiska nätverk. Hur mycket de fick låna, och av vem, berodde på deras sociala nätverk och rykte. Bevarandet av bouppteckningar har möjliggjort en rekonstruktion och analys av den privata lokala kreditmarknaden som fanns i Sundborns socken i Dalarna i början av 1800-talet. I boken behandlas det ekonomiska nätverkets innehåll, liksom dess strukturella mönster relaterat till landskapet, med hjälp av en ny metod. Vad hände med skulderna när Eric och Anna Lisa dog? Hur påverkades andra av att deras hushåll upplöstes? Vem kunde utnyttja situationen för egen vinnings skull? (23 apr 2016)

Utarmning av landsbygden?

Kom och diskutera med berörda politiker... (31 mar 2016)

  • Sida 1 av 17