Nyheter

31 mar 2011

Årsmötet

Rapport från föreningsstämman/årsmötet!

Kategori: Notis

Föreningsstämman med Sundborns sockenråd

Ett 30-tal personer hade kommit till Träffpunkten i Sundbornsby för att delta i föreningsstämman den 23 mars och de olika informationerna.

Omval och nyval

Föreningsstämmans dagordning klubbades av kommunalrådet Susanne Norberg.

Som ordförande omvaldes Britt Källström, Rommarbacken  för ett år och Håkan Jorius, Kårtäkt  omvaldes till kassör för två år. Anki Ingelström, Sundbornsby omvaldes också för två år. Mats Isaksson, Danholn nyvaldes till ledamot för två år efter Christer Pettersson, Sundbornsby, som avsagt sig uppdraget.

Kvarstående i styrelsen är Anders Samuelsson, och Anders Lundkvist. Båda från Sundbornsby.

Sockenrådet omfattar ju hela socknen. Därför känns det bra, att också Danholn är representerat. Nu genom Mats, som hälsas välkommen.

Till valberedningen nyvaldes Ronny Janering som sammankallande samt omvaldes Lena Engkvist och Erik Spange som ledamöter. Valberedningens arbete är oerhört viktigt. T o m det viktigaste! Ledamöterna behöver ha både öron och ögon öppna för nya sockenbor, som kan tänkas åta sig uppdraget att vara med om att utveckla sin egen socken.

Det valdes en ny revisor genom Jan Spange, Danholn. Kvarstående revisor är KG Tärndal.

Så ser alltså fördelningen av arbetsuppgifter för det närmaste året.

 

Beslut om medlemsavgifter för 2012

År 2012 känns långt borta nu, men på en årsstämma skall det fattas beslut om medlemsavgifter för kommande år. Beslutet blev, att avgiften skall vara oförändrad. Det innebär att avgiften för enskild kommer att var 75 kr, för familj 100 kr, för förening 200 kr och för företag 300 kr. Alltså inga stora kostnader, men viktiga intäkter för sockenrådets verksamhet att kunna göra utskick i postlådorna ibland. Hemsidan är än så länge inte den enda självklara kanalen. Så flera sockenbor hälsas välkomna som medlemmar.

 

Vad hände mera i anslutning till föreningsstämman?

Helena Brunkman, konstnärlig ledare vid Carl Larsson-gården, berättade om vad som kommer att visas i Kvarnen samt berättade om den utställning, som kommer att visa vägen till Carl Larsson-gården under sommaren. Hon berättade också om barnverksta´n. Mera kan läsas på Cl-gårdens hemsida.

 

Utvecklingsplanens Leva och bo i Sundborn första steg mot verkligheten

Ronny Janering berättade vad parkeringsgruppen kommit fram till så här långt. Han visade en skiss på ett första steg att förbättra mottagandet av turisterna. Den mark som används för parkeringen föreslås iordningsställas för 100 p-platser samt några husbilsplatser.

Vägen ner till parkeringen från Ramsnäsvägen förändras så att, det blir två filer. En ner och en upp samt ett gångstråk. Allt för att göra det bättre för dem som bor på Grånäs och även för att göra hela miljön säkrare.

Parkeringsgruppens förslag är underlag för sockenrådets ansökan till landsbygdsgruppen att få ta del av de 500 000 kr som är avsedda för kommundelsutveckling 2011. Vi får se hur det går.

 

 Skiss

 

Hemsidan sundborn.com

Vi i sockenrådets styrelse försöker att fånga in aktiviteter och händelser, som skall äga rum i Sundborn och sedan lägga ut dem på hemsidan. Men för att det skall vara möjligt, behövs information. Anders Lundkvist, som ingår i sockenrådets informationsgrupp, visade hemsidan och inspirerade deltagarna vid föreningsstämman att lämna in uppgifter. Så kan hemsidan bli ännu mera intressant. 

 

Britt Källström rapporterade

← Tillbaka

Övriga notiser från sundborn.com:

Stora Hyttäsdagen 2019

Lördag 3 augusti kl.12.00-16.00 I år firar Linderdahlska stiftelsen 35-års jubileum! Hjärtligt Välkomna! (29 jul 2019)

Lions Flaskrace resultat, 2019

Här kan ni hämta ned en vinstlista gällande 2019 års flaskrace (25 maj 2019)

Vårmarknad i Sundbornsbyn

Nu på lördag 25 Maj kl.10.00-13.00, tågar våren in i centrala Sundborn. Lions flaskrace, Hoppborg, Elcyklar, Pelargonier och Kakkfrossa och annat roligt. (20 maj 2019)

Valborgsfirande i Sundborn

Välkomna till dansbanan i Sundborn Tisdag 30 April kl.21.00 firar vi att våren har kommit! (29 apr 2019)

Föreningsforum

Föreningsforum, Onsdagen den 4 April kl 19.00 i Träffpunkten (17 mar 2019)

  • Sida 1 av 19