Saknas något?
Tips oss om saker som händer i Sundborn

Välkommen till Sundborns socken

Välkommen till Sundborns sockens informationsplats på nätet!
Welcome to the Sundborn community information centre on the internet!

Sundborns bibliotek

Öppettider för Sundborns Bilbiotek ( 9 maj 2017)
Läs mer →

Glada nyheter

Sundborns Teater har glada nyheter att berätta. ( 1 maj 2017)
Läs mer →

Ny bok om Sundborn

Sorgen låg tung över gården i Gallsjön när det unga paret Eric Andersson och Greta Lisa Westberg, med bara fem dagars mellanrum, gick bort i feber år 1840. Späda dottern Anna Lisa omhändertogs av sin faster och hennes make, vilka några månader senare fick uppge kvarlåtenskapen för kronolänsman Johan Sundvallson som upptecknade dödsboet. Genom parets bouppteckning har en ögonblicksbild av deras ekonomiska tillgångar, samt sociala relationer, bevarats. För att hushållet skulle klara vardagsekonomin behövde de låna av andra, och de blev på så vis integrerade i lokalsamhällets ekonomiska nätverk. Hur mycket de fick låna, och av vem, berodde på deras sociala nätverk och rykte. Bevarandet av bouppteckningar har möjliggjort en rekonstruktion och analys av den privata lokala kreditmarknaden som fanns i Sundborns socken i Dalarna i början av 1800-talet. I boken behandlas det ekonomiska nätverkets innehåll, liksom dess strukturella mönster relaterat till landskapet, med hjälp av en ny metod. Vad hände med skulderna när Eric och Anna Lisa dog? Hur påverkades andra av att deras hushåll upplöstes? Vem kunde utnyttja situationen för egen vinnings skull? (23 apr 2016)
Läs mer →

 

sundborn_vapen.gif Dags att bli medlem?


Sundborn i tidningarna
 Ideella krafter bakom
 Stolta Sundbornsbor
 Bus i Sundborn
 Föräldraförslag
 Stolpe i diket
 Upprört möte
 Traktorcruising
 Elviskväll
 Resenär
 Midsommar
 Förbundskapten
 Nyckeln tillbaka
 Toalettvagnen (igen)
 
Klart med toalettvagn
 Våtmarken i Danholn

Sundbornsbilder från flickr.com:

 • http://www.flickr.com/photos/144998218@N07/43901907540/
 • http://www.flickr.com/photos/144998218@N07/31847584538/
 • http://www.flickr.com/photos/144998218@N07/45668455482/
 • http://www.flickr.com/photos/144998218@N07/44994509634/
 • http://www.flickr.com/photos/157068818@N02/45272957221/
 • http://www.flickr.com/photos/jmennens/44870307021/
 • http://www.flickr.com/photos/jmennens/44820017382/
 • http://www.flickr.com/photos/jmennens/29933068237/
 • http://www.flickr.com/photos/153796940@N03/29909597867/
 • http://www.flickr.com/photos/153796940@N03/29909636667/
 • http://www.flickr.com/photos/153796940@N03/44796261292/
 • http://www.flickr.com/photos/ankix/42463357320/