Här finns de dokument som berör denna förstudie gällande servicebyggnaden:

 

Förstudien>>

Bilaga1 resultat workshopen>>

Bilaga2 deltagare arbetsgrupper>>

Bilaga3 offertförfrågan gestaltning>>

Bilaga4 programskisser>>

Bilaga5 rapport visitors center>>

Bilaga6 broschyr lokal finansiering>>

Bilaga7 handbok lokal finansiering>>

Bilaga8 finansiering>>