Blixbo Cementvarufabrik AB

Karlsbyheden, 790 15 SUNDBORN

Tel: 023-61092
E-post: info@blixbocement.se
Hemsida: http://www.blixbocement.se/

Rör, brunnsringar, cementhålsten, slamavskiljare.
Kategorier: Bygg, el, installation, Byggvaror, färg, industri, Verkstad och Industri

Tillbaka till företagskatalogen