Sundborns Landsbygdsstiftelse

Hej!

I Sundborn finns en Landsbygdsstiftelse som LRF:s lokalförening i Sundborn har instiftat.
Syftet är att gynna utvecklingen i lansbygden, främst inom jord och skogsbruk.
Avkastning från stiftelsen kan användas till studiestipendier.
Ansökan för att söka stipendier kan skickas under september månad varje år via mail till:
pg.holmquist@hotmail.com
Välkommen med Din ansökan!

Sundborns Landsbygdsstiftelse