Carlborgssons Stiftelse


Ansökan

Information om ansökan

Litet mera om historien om sundbornsstipendier och Carlborgsons stiftelse

Det är en stor förmån som kommer studerande från Sundborn till del. Tack vare att bergsmannen Anders Carlborgson testamenterade sin förmögenhet till Sundborns församling. Han påverkade även anhöriga att göra detsamma.

Anders Carlborgson levde 1802-1886. Han bodde på Risholn och på Lilla Karlborn, där han slutade sina dagar.

Anders Carlborgson var en för sin tid unik person. Han hade ett stort intresse för samhällsfrågor och såg, att utbildning var viktig för samhällsutvecklingen liksom för den enskilde. Han lät därför bygga byskolor runt om i socknen. Han såg också att högre utbildning behövdes. För att stimulera till högre studier, instiftades ettstudiestipendium. Stipendium kunde utdelas till ”en yngling som visar håg och fallenhet för studier och ett stadgat uppförande”. Senare kom ändringen, att stipendium även kunde utdelas till kvinnlig sökande, om ”kvalificerad yngling inte fanns”.

En viss skillnad mot idag, när det delas ut drygt 200 stipendier årligen. Till både pojkar och flickor.

 

Det var dock nära, att Carlborgsons stiftelse inte hade bildats. När Sundborns kommun gick upp i Falu kommun, fanns det starka krafter i Falun, som ansåg, att donationerna till Sundborns församling/kommun borde överföras till storkommunen.

Genom hårt arbete av kloka sundbornsbor blev det ändå så, att donationerna från Anders Carlborgson och hans släktingar stannade i Sundborn. Därmed bildades Carlborgsons stiftelse. Något som sundbornsborna kan var synnerligen glada för idag.

 

Det är en fantastisk möjlighet som bergsmannen Anders Carlborgson i Sundborn ger studerande även på 2000-talet. Långt efter hans bortgång.

 

Det finns en liten skrift om Anders Carlborgson och som kan lånas på biblioteket eller kan fås hos stiftelsens ordförande Britt Källström. Om man vill veta litet mera om den store donatorn i Sundborn.

 

 

Carlborgsons stiftelse

Styrelsen