Sundbornsby Vägförening Informerar

2016-03-01 Upprop

FASTIGHETSÄGARE I SUNDBORN - DET ÄR DAGS ATT REFLEKTERA OCH AGERA !

Vad nu Falu kommun håller på med är dubbelbeskattning av oss i Sundborn ! Vissa delar i kommunen är helt befriade från vägföreningar medan vi i Sundborn är hänvisade till att ha vägförening, detta innebär att vi i Sundborn betalar årligen en avgift/hushåll + kommunalskatt. Detta är t.ex Danholn, Vika och Grycksbo helt befriade från .Där sköter kommunen allt utan att hushållen behöver betala något.

Lika behandling är alltså satt ur spel !

Avgiften regleras av den av kommunen begärda förrättningen, men kan höjas om så erfordras av vägföreningen.

Som det nu är så går det med bidrag från kommunen och vägföreningsavgifterna +- 0! Med större ingrepp så erfordras medel från andra än oss boende här i byn

GÖR ER RÖST HÖRD !

TA KONTAKT MED POLITIKERNA SOM ÄR I STYRGRUPPEN !

UNDER ÅRET KOMMER NYTT FÖRSLAG FRÅN KOMMUNEN MED ERSÄTTNINGSNIVÅEN TILL VÄGFÖRENINGARNA SOM INNEBÄR ATT NÅGRA RENOVERINGAR/REPARATIONER EJ KOMMER ATT KUNNA GÖRAS FRÅN VÄGFÖRENINGENS SIDA, ERSÄTTNINGEN FRÅN KOMMUNEN KOMMER ENDAST ATT RÄCKA TILL DEN DAGLIGA SKÖTSELN.

SUNDBORNS VÄGFÖRENING KJELL GUSTAFSSON/ORDFÖRANDE

ADRESS TILL STYRGRUPPMEDLEMMAR/POLITIKER endera mail eller på annat sätt !

jonny.gahnshag@falun.se socialdemokraterna

mikael.rosen@falun.se moderaterna

maj.ardersjö@falun miljöpartiet

camilla.sparring@falun.se centern

maria.gehlin@falun.se falupartiet

 

2013-02-01 Övertagande av vägar 

Två nya områden har nu införlivats i vägföreningen. Läs mer här.
Hälsningar Sundbornsby Vägförening - Vägombudet

2012-11-20 Grus

Flera Sundbornsbor har frågat var man kan ta en hink med grus nu när grushögen vid bastun har flyttats. Grus kommer att finnas vid Grånäsvallen, norra gaveln vid klubbstugan. Vi beräknar att grus finns på plats i början av vecka 48.
Hälsningar Sundbornsby Vägförening - Vägombudet

 

2012-10-31 Genomfart Kvarnbacksvägen

Förbud för genomfart med motordrivna fordon i östlig riktning på Kvarnbacksvägen, Sundborn, till Carl Larssons väg. Beslutet gäller ej moped klass 2. Läs mer här.

 

2012-05-03 Rubb och Stubb

Vägföreningen kommer någon gång under våren att anlita "Rubb och Stubb" för att utföra diverse arbeten. Om någon medlem önskar anlita denna firma och kan anpassa arbetet till samma dag som vägföreningen så kan arbetet göras kostnadseffektivare (läs billigare). För frågor eller anmälan, kontakta vägfogde Hans-Eric Dahlberg 070 - 5610957!

 

2012-01-19 Nya trafikregler i Sundborn

Tidigare har parkeringsförbud rått för Carl Larssons väg och Kvarnbacksvägen. Parkeringsförbudet ersätts nu av parkeringsförbudszon. Zonen omfattar Carl Larssons väg, Kvarnbacksvägen, Åsenvägen (hela sträckningen Skuggarvsvägen Lisselhaga), Kvarnvägen (hela sträckningen) samt Spadarvsvägen fr.o.m. nummer 8-9. Förändringarna införs i lokala trafikföreskrifter för Falu Kommun. Skyltning kommer att utföras inom kort.

Idrottsföreningen kommer att informera om möjligheten till parkering. Tillfällig parkering kommer även att ordnas vid transformatorstationen.

Vägen mellan Carl Larssongården/Hyttstugan och Åsenvägen kommer samtidigt att bli gång- och cykelväg (GC-väg), skyltning kommer att utföras inom kort.

Spadarvsvägens utfart mot Skuggarvsvägen kommer att förses med väjningsplikt för trafik från Spadarvsvägen. Skyltning ombesörjs av Trafikverket.