Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Anders Lundqvist 070 - 278 78 81
Sekreterare: Daniel Gilen 070 - 745 66 04
Vägfogde: Jim Lindqvist 070 - 291 99 40
Kassör: Svante Gradén 070 - 288 48 80
Ledamot: Daniel Westberg 073 - 656 75 00

Revisorer: Sören Karlsson och Alf Andersson

Valberedning: Bo Johansson och Vakant