Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Anders Lundqvist 070 - 278 78 81
Sekreterare: Daniel Gilen 070 - 745 66 04
Vägfogde: Jim Lindqvist 070 - 291 99 40
Kassör: Svante Gradén 070 - 288 48 80
Ledamot: Anders Dilén 070 - 529 03 21

Revisorer: Martin Gustafsson och Anders Gabrielsson. Revisorsuppleant: Stig E Olsson.

Valberedning: Marcus Hedman.

Valberedningen behöver fler personer. Om intresse finns hör av er till styrelsen.