Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Anders Lundqvist 070 - 278 78 81
Sekreterare: Daniel Gilen 070 - 745 66 04
Vägfogde: Jim Lindqvist 070 - 291 99 40
Kassör: Svante Gradén 070 - 288 48 80
Ledamot: Anders Dilén 070 - 529 03 21

Revisorer: Stig E Olsson och vakant.

Valberedning: Bo Johansson och vakant.

Vi behöver en revisor, en revisorsuppleant samt minst en i valberedningen. Om intresse finns hör av er till styrelsen.