För medlemmar

Historik
I korthet kan vägföreningens historik sammanfattas med följande punkter.

 • 1967-11-15 Sundbornsby Vägförening skapas (Akt Sundborn 885)
  Föreningen var vid detta tillfälle välidgt liten och omfattade ett fåtal vägar. I detta skede låg vägföreningen inom Sundborns kommun.
 • 1970 Sundborns kommun går in i Falu kommun
  Vid övergången fanns hos Sundborns kommun ett kapital att tillgå. Detta kapital användes för att i stor utsträckning asfaltera de leriga byvägarna. Tyvärr lades inte någon energi på att samtidigt bygga ordentliga vägkroppar. Detta har med tiden lett till de skador på de vägar som vi i dagsläget ser. Kostnaderna för att korrigera dessa skador är därför betydande.
 • 2004-03-11 Sundbornsby Vägförening omprövas (Akt 2080-3124)
  Vid detta tillfälle utökades vägföreningens område till att omfatta stora delar av vägnätet i Sundborn som nu var en del av Falu kommun, som också var starkt pådrivande i processen. Föreningens medlemmar ges nu andelstal i enlighet med anläggningslagen (AL) istället för som tidigare efter taxeringsvärde.
 • 2010-04-21 Sundbornsby Vägförening omprövas (Akt 2080-4171)
  Vid omprövningen läggs delar av Olsarvet och Sandsberg till vägföreningen. Andelstal för övriga medlemmar ändras inte.

Medlemsförteckning
Fastighetsförteckning

Länkar (för den vetgirige)
Falu Kommun
Falu Kommun Utredning Upprustningsbidrag
Plan och Bygglagen