Sundbornsbyns vägförening

Nuvarande styrelse

Ordförande: Kjell Gustafsson
Kassör: K-G Tärndal
Sekreterare: Taimi Hermansson
Vägfogde
Vice vägfogde: Nils Elfström
Grönområden: Göran Mattsson och Jörgen Ekström
Revisorer: Inger Eriksson och Alf Andersson
Valberedning: Bo Johansson och Jim Lindqvist 

Kontaktlista styrelsen juni 2014 

Protokoll från årsmöte maj 2016
Protokoll från årsmöte maj 2015

Protokoll från årsmöte maj 2014
Protokoll från årsmöte maj 2013
Protokoll från årsmöte maj 2012
Protokoll från årsmöte maj 2011
Protokoll från årsmöte maj 2010