Sundbornsbyns vägförening

Interimsstyrelse

Ordförande: Jim Lindkvist
Kassör: Jörgen Ekström
Ledamöter: Daniel Westberg, Svante Gradén och Anders Lundqvist

Revisorer: Sören Karlsson och Alf Andersson

Valberedning: Bo Johansson och Jim Lindqvist 

 

Protokoll från årsmöte maj 2017 Del 1 Del 2 Del 3
Protokoll från årsmöte maj 2016
Protokoll från årsmöte maj 2015

Protokoll från årsmöte maj 2014
Protokoll från årsmöte maj 2013
Protokoll från årsmöte maj 2012
Protokoll från årsmöte maj 2011
Protokoll från årsmöte maj 2010