Stora Hyttnäs Vänner

Stora HyttnäsFöreningen stöttar i ord och handling verksamheten som bedrivs på Bergsmansgården Stora Hyttnäs i Sundborn. Stora Hyttnäs ägs av Linderdahlska Stiftelsen, som bildades då Bengt Linderdahl donerade hela fastigheten med hus, tomt, inventarier och möss och allt.

Vänföreningen hjälper till både med praktiska insatser i trädgården likaväl som med kunskapsspridning, studiebesök och bevarandeinsatser på gården.

Bergsmansgården har anor från 1600-talet då brytningen av koppar vid Falu gruva stod på sin topp. Fastigheten är belägen granne med Lilla Hyttnäs, kanske mer känd som Carl Larsson-gården.

Familjerna Larsson och Linderdahl var mycket goda vänner och det är med stor glädje och stolthet som vi nu kan visa båda gårdarna bredvid varandra i sitt bästa ljus invid Sundbornsåns porlande vatten.

På Stora Hyttnäs hemsida http://www.storahyttnas.se, kan man läsa mer om gården.

 

Och du - det kostar bara 50kr/år att vara med i föreningen.

Välkommen du också!

 

Hälsar Jan Weilander, ordf.

Tel: 023-62060, Mobil: 070-6033286

E-post: loscaffale@telia.com